небрежност

небрежност
същ. - немарливост, нехайство, безгрижие, нередовност, разпуснатост, непридирчивост, напуснатост
същ. - невнимателност, невнимание
същ. - пренебрегване, занемаряване, изоставяне, липса на грижи, неизпълнение

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • безгрижие — същ. охолност, волност, празнота, суетност същ. равнодушие, индиферентност, незаинтересованост, нехайство, небрежност, веселие същ. спокойствие, рахатлък …   Български синонимен речник

  • безредие — същ. безпорядък, бъркотия, забърканост, разбърканост, хаос, неуредица, анархия, неуправия, неразбория, усложненост, заплетеност, залисия, безсистемност, галиматия, смутни същ. небрежност, непридирчивост, разпуснатост същ. безредица, безначалие… …   Български синонимен речник

  • занемаряване — същ. пренебрегване, изоставяне, липса на грижи, небрежност, невнимание, неизпълнение …   Български синонимен речник

  • изоставяне — същ. напускане, захвърляне, изоставеност същ. пренебрегване, занемаряване, липса на грижи, небрежност, невнимание, неизпълнение …   Български синонимен речник

  • леност — същ. ленивост, мързел, отпуснатост, безделие, безделничество, лентяйство, бездейност, безгрижие, нехайство, небрежност, немарливост, бавност, нерешителност, безволие същ. инертност, мудност същ. вялост …   Български синонимен речник

  • липса на грижи — словосъч. пренебрегване, занемаряване, изоставяне, небрежност, невнимание, неизпълнение …   Български синонимен речник

  • неакуратност — същ. неточност, неизправност, небрежност, нередовност, нехайство …   Български синонимен речник

  • невнимание — същ. разсеяност, небрежност, нехайство, безгрижие, немарливост, неосторожност същ. непредпазливост същ. незачитане, липса на уважение, непризнателност, неуважение, пренебрежение, непочтителност същ. невнимателност същ. пренебрегване, занемаряване …   Български синонимен речник

  • невнимателност — същ. невнимание, нехайство, небрежност, немарливост …   Български синонимен речник

  • неизправност — същ. нередовност, неточност, повреда, дефект същ. нехайство, небрежност, немарливост …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”